KITESURFING + SNOWKITING

Vycházíme z mezinárodních pravidel pro sport. Kitesurfing jakožto vodní sport přejímá pravidla z jachtingu. Za mezinárodní pravidla pro sport je zodpovědná organizace IKA (international kitesurfing organization), která je taktéž garantem sportu pro olympijské hry.

IKA: http://internationalkiteboarding.org/

LANDKITING - KITEBUGGY + MTB (mountainboard)

Na mezinárodní úrovni spadá landkiting pod organizaci FISLY (international land and snadyachting federation). Pravidla a závodní regule této organizace ctíme i v Česku a vycházíme z nich pro naše závody.

FISLY: https://www.fisly.org/